درباره سایت


به سایت گروه دانشکده حقوق خوش آمدید.مطالب مندرج در این وبگاه جهت استفاده فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق طراحی و مختص به تحقیقات و مطالب درسی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و به هیچ حزب یا گروهی وابسته نمیباشد.
موضوعات


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 538
بازدید دیروز : 127
بازدید هفته : 538
بازدید ماه : 19716
بازدید کل : 1035694
تعداد مطالب : 168
تعداد نظرات : 72
تعداد آنلاین : 2

logo-samandehi

تماس با ما

چهار شنبه 27 آذر 1392برچسب:, :: 1:4 :: نويسنده :

Chapter Five

                                           Sleep

PRE-READING QUESTIONS

Answer :

1 – We are all different , some people need only three hours of sleep a night ...

2 – Yes , they . Many of people cannot fall asleep .

3 - I countdown the numbers when I can’t sleep .

NEW WORD :

sleep

خوابیدن

statesman

سیاستمدار

average

حد وسط-میانگین

Inventor

مخترع

Fall asleep

زود بخواب رفتن

moved

حرکت کردن

insomnia

بی خوابی

author

نویسنده

history

تاریخ

hoped

امیدوار بودن

 

 

Chapter Four

                                   Mexico

 PRE-READING QUESTIONS

Answer :

1 – The United  stase , Guatemala, Belize

2 – Food like beans, maize , avocados , tomatoes , peanuts , chili peppers , vanilla ,chocolate .

3 – I know Mexico City as the capital of Mexico .

4 – I know Mexico city is one of the highest city in the world .

NEW WORD :

neighbors

همسایه ها

spanish

اسپانیایی

north

شمال

capital

پایتخت

south

جنوب

also

همچنین

about

در حدود

grow

رشد

quarter

یک چهارم

population

جمعیت

more than

بیشتر از

special

ویژه

make

ساخت

plant

گیاه

largest

بزرگترین

beans

لوبیا

avacados

آواکادوو

maize

ذرت

tomatoes

گوجه فرنگی

peanuts

بادام زمینی

Chili pepper

فلفل قرمز

vanilla

وانیل

cactus

کاکتوس

kind

نوع

governor

فرماندار

state

ایالت

distance

فاصله

srawberry

توت فرنگی

 چهار شنبه 26 آذر 1392برچسب:, :: 23:59 :: نويسنده :

Adjective (صفت)

 

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف میکند , و در جواب( چه نوع ؟ ) می آید :

 

- صفات هم  با اسامی مفرد و هم  با اسامی جمع به یک شکل به کار میروند .

مثال:

• There is a big sign on the hills .                                 

نشانه بزرگ بر روی تپه وجود دارد

 

 I saw a cute baby.

  من یک کودک زیبا را دیدم                                                                    

  I don’t like hot tea. 

من چای داغ دوست ندارم

 

 

 مکان صفات                                                                 

صفت‌ها مي‌توانند در موقعيت‌ها و جاهاي مختلفي در يک جمله ظاهر شوند که در زير به مهمترين اين موقعيت‌ها اشاره مي‌شود

 

1 - قبل از يک اسم

a good man, an old car, the green carpet

گاهي بيش از يک صفت، اسمي را توصيف مي‌کنند :

a good young man,  the beautiful green carpet

 : am , is , are (be)پس از فعل 2 -

You are beautiful.

She is fat.

The bus is late.

میتوانند قبل از صفت قرار بگیرند (seem، look، become و stay) افعال ديگري نيز مانند  •

It looks interesting. (جالب به نظر مي‌رسد.)

It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابي مي‌شود.)

 

 

 که در اين صورت کلمه اصلي يک عبارت اسمي محسوب مي‌شود:  ( the)3 – پس از

the young جوانان

the old پيران

the dead مردگان

the English انگليسي‌ها

 

ترتيب صفات

 

مي‌دانيم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم مي‌آيند، اما اگر بيش از يک صفت اسمي را توصيف کنند، در اينصورت صفتها معمولاً به ترتيب خاصي قرار مي‌گيرند:

 

1 . Determiners

2 . Ordinal Numbers

3 . Cardinal Numbers

4 .opinion

حرف تعریف معیین و نا معیین, صفات اشاره , صفات ملکی , صفات مقدار یا تعداد

اعداد ترکیبی

اعداد اصلی

بيان عقيده يا احساس

 

(the) ,(this,that), (my,your), (some,many)

First , second ...

One , Two ...

Beautiful, handsome ...

 

5. size

6 .  Shape

7 . Age

8 .  Colour

اندازه

شکل

سن

رنگ

Big , large , small

Circle , square

Old , new

Pink , red

 

9 . Nationality

1o . Material

ملیت

جنس

Iranian , American

Silk , wooden

 

 

 

 

)                      Comparative & Suprlative ).صفات تفضيلی و عالی

• نحوه ساخت صفات تفضيلی

) به انتهای صفات يک هجايی : er) الف – با افزودن

old ,  older

bright,  brighter

 

) به ابتدای صفات چند هجايی : more)ب – با افزودن

difficult,  more difficult

interesting,  more interesting

 • نحوه ساخت صفات عالی

 

 به انتهای صفات يک هجايی : (est) الف – با افزودن

old,  oldest

bright,  brightest

) به ابتدای صفات چند هجايی : the most ) ب – با افزودن

difficult,  the most difficult

interesting,  the most interesting

 

عالی

تفضيلی

 

the(largest ) بزرگترین

(Larger) بزرگتر

(Large) بزرگ

 

the)tallest) بلندترین

(taller )بلندتر

 

(Tall) بلند

(the most beautiful ) زیباترین

(more beautiful) زيباتر

(Beautiful) زيبا

 

 

چند نکته املايي

 

 

 • صفاتی که به Y ختم میشوند , هنگام اضافه کردن er و est, y به i تبدیل میشود :

pretty,  prettier,  prettiest

happy,  happier,  happiest

funny,  funnier,  funniest

 

هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا ( a¸i¸e¸o¸u) هستند و به یک حرف بی صدا ختم میشوند , حرف بی صدای آخر تکرار میشود :

 

big,  bigger,  biggest

sad,  sadder,  saddest

hot,  hotter,  hottest

fat,  fatter  fattest

 

 

- ولي اگـر صفتي داراي بيش از يـک حرف صدادار بود، در ايـن صـورت حرف بي‌صداي آخر تکـرار نمي‌شود:

 

great,  greater,  greatest

 

 صفاتی که به e ختم میشوند , هنگام اضافه کردن er یا est , e خود را از دست میدهند :

 

blue, bluer, bluest

large, larger, largest

strange, stranger, strangest

مقایسه

1 –صفت قیاسی همتراز : برای مقایسه افراد , مکان ها , اشیاء و ... وقتی که هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته باشد :

as + صفت + as

 • I'm as happy as you. (من به اندازه تو خوشحال هستم.)
 • Farhad is almost as tall as his father. (فرهاد تقريباً به بلندي پدرش است.)

 

 

2 – صفت قیاسی تفضیلی : برای مقایسه دو شخص , دو چیز و ... از صفت تفضیلی به همراه than استفاده میشود :

 • She looks younger than my mother.
  (از مادرم جوانتر به نظر مي‌رسد.)
 •  
 • I think writing is easier than speaking.
  (گمان مي‌کنم نوشتن از صحبت کردن راحت‌تر است.)
 •  
 • The man on the right is taller than the man on the left.
  (مرد سمت راستی از مرد سمت چپی بلندتر است.)

 

3 – صفت قیاسی عالی : برای مقایسه بیش از دو شخص یا دو چیز از صفت عالی استفاده میشود :

 

 • He's the oldest teacher in our school.
  (او مسن ترين معلم مدرسه ماست.)
 • It must be the most expensive car in the world.
  (اين بايد گرانترين اتومبيل جهان باشد.)

 

صفات نامنظم

صفت

تفضیلی

عالی

good

better

 

the best

bad

worse

the worst

far

further

                 the furthest

little

less

the least

many

more

the most

much

more

the most

old

older/elder

the oldest/eldestپنج شنبه 7 آذر 1392برچسب:, :: 12:23 :: نويسنده : احمد علوی

Chapter Tree ( Hollywood )

PRE-READING GUESTION :

1-    What does Hollywood make you think of ?

Answer : Hollywood makes me think of films and movie stars.

2-    What are some special things to see in Hollywood ?

Answer : I see the big landmarks of Hollywood and I see the famous people.

3-    Where do American movie stars live today ?

Answer : The most of American movie stars live in Hollywood .

 

NEW WORD :

سینما

movie

نشانه

landmark

ستاره ی سینما

Movie stars

صندلی ها

seats

تپه ها

hills

صحنه

stage

علامت

sign

طراحی کردن-طرح

design

خیلی دور

far a way

مهندس معمار

architect

هنوز

still

بازیگر مرد

actor

مشهور

Well known

بازیگر زن

actress

درخت راج

holly

فرد معروف و مشهور

celebrity

مقدس

holy

بیابان

desert

به طور کلی

wholly

دشت

flat

قرمز

red

تپه

hill

قرمز روشن

tomato

کوه

mountain

قرمز تیره

crimson

سفید

white

سبز

green

سیاه

black

زیتونی

olive

آبی

blue

یشمی

Jasper green

آبی روشن

aqua

بنفش

purple

آبی تیره

navy

بنفش

violet

لیمویی

lime

کمرنگ

pale

آبی کمرنگ

Pale blue

سر پوشیده نیست

Open-air

شخص کور رنگ

Color blind

بی انتها

Open-ended

کسی که از اجرا میترسد

Stage fright

روشن فکر

Open minded

عشق تئاتر-فیلم

Theater goerدو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, :: 21:34 :: نويسنده : احمد علوی

Chapter Twe (New Years Day)

PRE-READING Answer:

1-      They were clebrating new year

2-      We celebrate on first farvardin/at the end of winter

3-      I stay at hom for the new year

 

Light year

سال نوری

Desertet

خالی از سکنه

Midyear

نیمه سال

Isolated

خالی از سکنه

Halfyear

ششماهه

Uninhabited

خالی از سکنه

Yesteryear

سال قبل

Free

خالی

Yearly

سالیانه

Free seat

صندلی خالی

Academicyear

سالتحصیلی

Bare

خالی

Yearbook

سالنامه

Bare room

خالی از اثاثیه

Offyear

سال کم محصول

Blank

خالی

Vintageyear

سال وفور

Blank paper

کاغذ سفید

Yearling

گیاه یکساله

Lock

گیرکردن – قفل کردن

Biyearly

دوسالانه

Sth(something)

هرچیزی

Anniversary

سالگرد

Sb(somebody)

هرکسی

Annal

سالیانه

Lock sth up

بستن چیزی

Biennial

دوسالانه

Lock sb up

بازداشت کردن

Year after year

سالهای سال

Be locked in too situation

تو شرایط خاص گیر افتادن

Annuity

درآمد سالیانه

Locker

قفسه

Empty

خالی

Locksmith

قفل ساز

On a empty stomache

با شکم خالی

Locket

آویزگردن قفلدار

Empty word

حرفی که نمیشود روی آن حساب کرد

Locker room

رختکن

Empty promisses

قولی که نمیشود روی آن حساب کرد

Masterkey

شاه کلید

Empty handed

تهیدستی

A.B.S (Anti lock Beaking System)

سیستم ضد قفل ترمز

Empty nest

 

Bow

تعظیم کردن – خم شدن

Ground

زمین

Bow out

بحالت تعظیم خارج شدن

Back ground

زمینه

Bow – tie

گره کراوات – پاپیون

Battle ground

میدان جنگ

Bow legged

آدمهای کمر قوسی

Fire ground

بازارمکاره

Bowman

کمانگیر - تیرانداز

Groundless

بی اساس

Quite

متوقف کردن

Groundnut

بادام زمینی

Quiet

سکوت کردن

Groundrule

دستورالعمل

Low voice

صدای ملایم

Groundplan

شالوده – طرح اساسی

Soft voice

نوای موسیقی

Losground

از دست دادن فرصت

Hushed

پچ پچ کردن

Wish

آرزو کردن

Muffded

زمزمه کردن

I wish!

ایکاش

inaudible

صدایی که قابل شنیدن نیست

Wish me luck

برای من آرزوی خوشبختی کن

Quit

متوقف کردن

Wishy – washy

رقیق – آبکی – آدم سست

Quiet

سکوت کردن

Wish – bone

استخوان جناق مرغ

Quite

کاملا

Well - wisher

خیرخواه

Red envelopes

پاکتهای قرمزدو شنبه 27 آبان 1392برچسب:, :: 21:25 :: نويسنده : احمد علوی

زبان عمومی

 

Grammatical units

جمله

Sentence

شبه جمله

Clouse

عبارت

Phrase

کلمه

word

 

Grammatical units

کلمه

Word

فعل

Verb

فاعل

Subject

مفعول

Object

صفت

Adjective

قید

Adverb

اسم

Noun

ضمیر

Pronoun

حرف اضافه

preposition

 

Personal pronouns(ضمائر شخصی): subjective p.(ضمایر فاعلی) = I- He/She/It-you-They

                                                              Objective p.(ضمایر مفعولی)= me-you-her/him/it-us-you-them

مثال)

1-      Give me your pen

2-      I told you the troth

3-      I hit him

4-      We dance with them

توضیح اینکه بعد از هر   perposition  ، objective  می آید .

Reflexive pronouns (ضمایر انعکاسی) & emphatic pronouns (ضمایر تاکیدی)

Our selves

My self

Your selves

Your self

Them selves

It/him/her self

مثال)

1-      I want to do that my self

2-      Is it your self

3-      She is not herself today

Possesive pronouns (ضمایر ملکی)

Own

My

Your

Your

Their

Her/him/its

 

مثال)

1-      I cut myself with knife

2-      She bought herself a new scarf

3-      You introduced your self/your selves

4-      I give myself cafidance again

5-      He killed himself

ضمیر تاکیدی یا بر فاعل تاکید میکند یا بر مفعول (emphatic pronouns  )

1-      (فاعل) I like mary myself but my mother doesnt the her 

2-      (مفعول) I like sare her self but I dont like her ideas

3-      I gave you all these example my self

4-      I myself saw that car accident itself

5-      I had the car accident myself

6-      Please give me your telephon number

7-      Pleas tell him to call me

8-      I like pizza myself but my familly dont like it

9-      Give me your pen

10-   He is looking for his friend but he cant find him

11-   I want to buy a cup of tea for myself

12-   I need her help/I need her

Look

نگاه کردن

Traditional

سنتی

Look up

مراجعه کردن

Tradition

سنت

Look after

مراقبت کردن

Habit

عادت

Customer

خریدار/مشتری

Spank

ضربه به پشت

Custom

آئین – سنت

Hit

ضربه

Accustom

عادت کردن

Hurt

صدمه زدن

Disaccustom

ترک عادت کردن

Hurtful

جریحه دار شدن – دردناک

customery

عادی – متداول

Heart

قلب

Luck

یمن – شانس

Hate

متنفربودن

Lucky

خوشبخت

Prick

خراش

Luckily

خوشبختانه

Needle

سوزن

Hard-luck

بدبخت – بدشانس

Prickly

خراشیده شده

luckless

بدبخت

Grow

ترقی کردن – رشد کردن

Growth

پیشرفت – ترقی – رشد

Circle

دایره

Grown

رشد کرده

Square

مربع

Grown-up

بالغ

Trugle

مثلث

Rectangle

مستطیل

Oral

بیضی

Diamond

الماس – لوزی

Con

مخروط

Cylinder

استوانه

Country

کشور – ییلاق

Countryman

هم میهن

State

دولت/ملت/ایالت

City

شهر

Avenue

خیابان(شمالی/جنوبی)

Town

شهر

Street

خیابان(شرقی/غربی)

Village

دولت

Alley

کوچه

Province

ایالت

Lain

کوچه

Outskilts

حاشیه – حومه

Boulevard

بلوار

Countryside

حومه

Line

خط مسیر

Oldcountry

ارپا

Oldcountry

اروپا

Outskilts

حاشیه – حومه

Plus

مثبت (+)

Countryside

حومه

Minus

منفی (-)

Area

ناحیه

Add

جمع کردن – اضافه کردن

Border

مرز

Divid

تقسیم کردن

District

حد

Multyply

ضرب کردن

Subtract

منها کردن

sentence

جمله

 

Chapter One (Birthday)

PRE-READING QUESTION:

1-      What do you see in the picture?

 • She has blown one of candles out
 • I see a little happy girle with a cake & candle on it , on her birthday

2-      How is the birthday in the piucture different from a birthday in your country?

 • There is not any different between the birthday in the picture & the birthday in my country
 • It has no different

3-      Do you like birthdays? Why or why not ?

 • No,i dont like birthday because i depress always

مثال کلاسی)

1-      How do you celebrate your birthday?

 • I buy a cake , i invite my frinds
 • The whol room started to sing the birthday song

2-      What did you got on your last birthdayas a gift?

 • I got a puppet (عروسک)

She opens her gift = she unwrap the gifts (wrap: کادو کردن – پیچیدن)

He misses my birthday / he forgot my birthday (forgot:فراموش کردن)(miss: ازدست دادن)

I got no presents (هدیه)

Sorry,i clean forgot about your birthday  (چیزی را کاملا فراموش کردن )

I cant belive , his birthday is coming around (به این زودی رسیده)

 • Where were you born? I was born in ...
 • When were you born ? i was born 18 years ago / i was born on mordad 13th

He was born tobe sth a lawyer(اون بدنیا اومده که ... – استعداد ذاتی )

sth  = something

when sara was born , her father was on cloud nine (در ابرها سیر کردن )

tobe + on cloud nine (در ابرها سیر کردن )

                      it was just last midnight  that baby arrived (نیمه شب گذشته)

3-      How old were you on your last birthday ? (تولد قبلیت چند سالت بود )

 • It was a realy very kind of you that remembered my birthday (ممنون که تولد منو فراموش نکردی )
 • I felt bad about missing your birthday
 • On her 80th birthday,she decked herself out in a cowgirl outfit
 • I give a hint a bout what i need (راهنمایی – اشاره کردن )

To make too much of somthing = چیزی را بزرگ کردن – بزرگنمایی

Celebrate

جشن گرفتن

Celebration

جشن

Talent

خدادادی

Wrap

کادو کردن – پیچیدن

Belated card

کارت دعوت

Miss

ازدست دادن

Forgot

فراموش کردن

Felt bad

احساس بد

Cowgirl

دخترگاوچران

Outfit

ظاهر

Blowup

نابودکردن

Blowoff

بی اعتنایی

Blowdry

با دمیدن خشک کردن

Blow sth out

فوت کردن چیزی برای خاموش کردن

Spirit

ارواح بد

Candle

شمع

Reason

دلیل - استدلال

Special

ویژه – خاصصفحه قبل 1 صفحه بعد

نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب